Építési kőanyagok, adalékanyagok vizsgálata

Vizsgálat megnevezése

A vizsgálat azonosítója

Víztartalom meghatározása MSZ 18284-3:1979 2. szerint
Víztartalom meghatározása MSZ EN 1097-5:2008
Szemeloszlás vizsgálata szitálással MSZ EN 933-1:1997/A1:2006
Szemeloszlás vizsgálata szitálással MSZ 18288-1:1990 3. pont szerint
Száraz halmazsűrűség MSZ 18284-2:1979 3. pont szerint
Finomszem tartalom minőség ellenőrzése metilénkék módszer MSZ EN 933-9:2009
Szemalak /szemalak tényező MSZ EN 933-4:2008
Beton alapanyag – Iszap-agyagtartalom MSZ 18288-2:1984 9. pont szerint
Beton alapanyag -Halmazsűrűség és hézagtérfogat MSZ EN 1097-3:2000
Beton alapanyag -Finomsági modulus MSZ 4798-1:2004 M melléklet szerint
Mintavétel MSZ 18282-1:1987
Mintavétel MSZ EN 932-1:1998